Asfaltbal juli 2023 foran Svendborg Forsamlingshus

21. juli 2023 kl. 17:00 til 19:00 - Svendborg Forsamlingshus

DANSETID på asfalten. Vi danser på asfalten på Lundevej ved Svendborg Forsamlingshus 3 fredage i sommerens sol. 14/7 21/7 og 11/8

Gratis