Svendborg Forsamlingshus
- et bæredygtigt fællesskab

  Home > Brugerforeningen BSF > Vedtægter og referater > 2022-03-01 Generalforsamling

2022-03-01 Generalforsamling

Generalforsamling i Brugerforeningen Svendborg Forsamlingshus tirsdag den 1/3-2022 kl. 17

i Svendborg Forsamlingshus, Lundevej 2

Tilstede Fin Thygesen, Fie, Pia Westergård, Jytte, Kurt Hollesen, Henriette, Palle Berg, Kirsten, Lise Moestrup, Peter Barslev, Ann-Gitte, Betty, Winnie, Ingelise, Nina, Ingrid, Betina Birkkær, Jan Schønemann (referent). Afbud: Torben Wahlstrøm.

1 Valg af dirigent. Fin Thygesen.
2 Valg af referent (Jan) og 2 stemmetællere. (Betina og Palle)
3 Bestyrelsens beretning. Se nedenfor.
4 Fremlæggelse/godkendelse af revideret regnskab.

Fin gennemgik det hurtigt. Revisoren Jens Ladekarl har godkendt det.
Forsamlingen godkendte det med applaus.
5 Fastlæggelse af kontingent. Fastholdes på 55kr.
6 Indkomne forslag (indsendes 14 dage før). Ingen.
7 Valg af bestyrelse og suppleanter

  1. Der vælges mindst 5 bestyrelsesmedlemmer.
  2. Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årtal og mindst 2 på ulige årstal

Betina Birkær, Jan Schønemann og Fin thygesen er på valg. Genvalg.

  1. 2 suppleanter vælges for 1 år.
    Ingrid Pedersen og Torben Wahlstrøm er på valg. Genvalg.

8 Valg af revisor og revisorsuppleant. Begge vælges for et år. Jens Ladekarl og Andrew Godshaw er revisor.
9 Eventuelt. Fin fortalte om Fælles-sangs-aftnerne. Vi laver en telefonliste over standby-folk.

Det er fint hvis der er 4 der står for det praktiske. 21/3: Inge-lise, Nina, Allan.

-------

Bestyrelsen beretning v formand Pia Westergård:

Det er jo ikke ret lang tid siden, at vi holdt generalforsamiling, det var i september 2021.

Vi nåede at holde åbent i 3 mdr. efter det. Før vi måtte lukke ned i december.

Coronaen har nu spøgt i 2 år og er nu blevet et spørgsmål om hvornår, i stedet for om vi får den.

I efteråret var der fuld gang i fællesspisning, formiddagsfortællinger, fællessang og forfatterforedrag.

Der har været samarbejde med LOF om et foredrag/debat om klimaet.

Der var 25 kvinder der sang en vidunderlig koncert en lørdag eftermiddag.

Vores onsdags værksted har undergået en udvikling, vi er stadig i gang med nye ideer og tanker.

Der var planteloppemarked, der er blevet en tradition, både forår og efterår. Lissom friluft udstyrs marked, måske også vil blive en tradition d.1 søndag i februar. med varm cacao og vafler, det håber jeg.

Det nye koncept med Cafe fragellite. Havde 2 skønne søndags debatter i efteråret, vi er i gang med nye ideer.

Musikværkstedet kører på skinner.

Vi er kommet godt fra start i det nye år, der først startede d. 1 feburar, med mange møder, for at få sat gang i alle projekterne igen.

I det nye år har vi arbejdet sammen med Kreativt Håndværk-Egense husflid, hvor vi havde en forrygende aften med Øslem Cekic.... Tak for KAFFE. og der kommer flere foredrag i det samarbejde.

Nordisk Dans er tilbage, det er skønt.

Fortælleværkstedet er i gang, med fornyet kraft efter at Palle er holdt op med det hårde arbejdes marked.

Kultur kaffe starter på søndag hvor Fie og jeg går på i radio Diablo på fredag morgen med; "Nogen at følges med".

Børne arrangementerne i vinterferien, måtte vi aflyse på grund af manglende tilmeldinger.

Fællessang hænger desværre i en tynd tråd, vi håber der viser sig en løsning, ellers må vi sige TAK for indsatsen. Det har været til stor glæde for mange mennesker i lang tid.

Der er flere forslag til foredrags aftner, så det bliver spænende at se hvordan det forløber.

Trods ned lukning har vi stadig en god økonomi og et godt humør, så alt er fint.

Tak for indsatsen og jeg ønsker alle sammen et godt år med liv og glade dage.
TAK
Kh Pia

 

Samarbejdspartnere og sponsorer

Kvickly, Gerritsgade, Svendborg

Middelfart Sparekasse

Vores billetsystem er et sponsorat fra Nemtilmeld

DMF (Dansk Musiker Forbund), GRAMEX

Fynske Bank

Real Dania "Underværker"

Garant Tæpper, Svendborg

Skousen, Svendborg

 

SEAF, Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond

Vi takker for hjælpen!

nach oben