2021-11-20 Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde 12/11 2021. Afbud fra Betina.

Fin Thygesen, Pia Westergård, Jan Schønemann, Jytte Emborg,
Torben Wahlstrøm, Ingrid Pedersen

1 Økonomi

Bar. Vi skal købe økologiske drikkevarer i Brugsen,
Det har fundet er godt leje ang indkøb af varer.

Fin har lavet nye pris-skilte .
BESTYRELSEN bestemmer priserne - ikke andre.

Ang.: “Kasseansvarlige”

Vi sætter en liste m navne og tlf numre i skabet 

Fin køber hæftemaskeine og blokke.

Vi anskaffer 2 Izettle.ca 800kr. og en Tablet ca 600kr. Jan har en mobil til Entreen.

Vi arbejder hen mod at blive Kontant-løst

I tilfælde af nogen der IKKE har andet end cash, tager man imod cash og betaler fra sin egen mobil, 

 

Fin laver Økonomi kursus inden længe.
Princippet er :

at der kun ligger penge i EN kasse: Hovedkassen.
Når man etablerer feks en bar, 

Skilte tage i skilte-Chartek

 

Man tager feks 500kr i hovedkassen og lægger i en af de andre kasser (1, 2 eller 3) til bytte penge. 

Når arr er færdigt, tæller man kassen op, udfylder kasse-report og lægger alt tilbage i hovedkassen.
Bilag lægges i Chartek


2 Vi skal holde GF i første kvartal

3 Vi vil prøve at få en struktur på tilbagevendende arrangementer/ begivenheder.

4 Bestyrelsens konstitution er som hidtil.

5 evt

Næste bestyrelses-møder: torsdag 10.febr 2022 evt kl 17:30 før K-møde

(13 december)

(sø 16 januar)

Midt i februar

Forslag til foredrag fra Ingrid Kærlig hilsen Etty

Torben Wahlstrøm ønsker 2 nye plakater til A skiltet (Grafikeren Trine) om Formiddagsfortællinger/ Onsdagsoplevelser