2021-02-24 K-møde

Deltagere: 
Fin, Pia, Jytte, Jan (ref.), Ditte, Jytte, Betina, Henriette, Kasper, Ditte, Winnie, Josefine, Torben
Afbud: Lise, Ann-Gitte,

1. Siden sidst. Fin har igen søgt om en Hjerte-starter. Vi har fået digital styring på varmen i salen. Jan er varmemester. Ny kode på nøgleboks bagdør. Kontakt Jan, hvis du har brug for den.
2. Økonomi v. Fin. Der er ca. 30.000,- i kassen
3. Fællesspisning ONLINE søndag d.28.februar v.Kasper.
Radio Diablo har lavet et fint Video-interview.  Josefine har lavet en video med Benny, der er nået langt ud. Pia, Jytte og en xtra tekniker er klar.  Kasper er kamaeramand. Succesmål: at der er 15 husstande, der deltager.
4. Fællessang i juni-juli v.Josefine + Kasper. Der er søgt 19.000,- i eventpuljen til musikere, der akkompagnerer, planlægger og gennemfører 5 sangaftner udendørs henover sommeren. Arr. afvikles i samarbejde med Fællessanggruppen. Fin går ind i gruppen. Måske mulighed for at supplere fællessangsaftnerne i efteråret med fyraftenssang v. forslag fra Louise Hviid.
5. Asfaltbal i juni-juli v.Jan og Lise. 5 gange: 2. juli, 9. juli, 16. juli, 6 . august, 13.august - man er velkommen til at komme med forslag til bands til Jan.
6. Musikværksted d.8. marts v. Jan. Værkstedet bliver afholdt både fysisk m max.5 personer og online.  
7. Formiddagsfortællinger v.Torben. To gange i april og 2 i maj, hvis det bliver muligt. Der er allerede gjort pressemateriale klart , men det er svært at gennemskue, hvorår der bliver åbnet for kulturelle arrangementer.
8.Værksted - hvornår regner I med at åbne? Når vi må være 10 og er  blevet vaccinerede.
9. Gåture - er der nogen, der vil komme med et oplæg? Pia, Betina, Jytte, 
Der er to formater i spil:
a: Gåtur med fortællestop i midtbyen
b: Gå med på min yndlingstur!
 
10. Andre idéer? Forårs-plantemarked i start maj v Pia, Anna, Ditte, Louise, (Henriette), (Jytte), 
Fin: og Jan finder ud af, hvad de gør med det tilskud til Alsang 5 maj., som der er tilsagn om. 

11. Evt.