2019-12-18 K-møde

K-møde, Svendborg Forsamlingshus, d.18.december 2019 kl. 19

Afbud fra Kim, Mette ,

Økonomi v. Fin pr. 5dec: overskud 9591kr.
Fællessang gav stort overskud.

Torbens 4 fortællinger ca. 3000kr

2. Afviklede arr.
Story-slam – laver 2 arr.
Green Friday, Flot arr., Vil lave et til.
Formiddagsfortællinger,
Ungt kunstværksted, i salen denne gang og de har betalt.

3. Info: 
Repair café: Ansøgning om værktøj. Repair Café Temaaftner i foråret.

Vi får besked i start Januar på ansøgninen
De kollegaløses Julefest er aflyst - store interesse, men ikke nok tilmeldinger. 
Hvad skal vi gøre anderledes?
Hjertestarter. Fin søger igen. Indsamling 3 maj kan give et skab.
(Vedligeholdelsen koster ca 3000/året).

4. Forårets arr.

Arr. der fortsætter:
Værksted
Ungt Kunstværksted ( februar)
Fællessang
Samtalesalon
Fællesspisning

Formiddagsfortællinger ( februar).

Der er kommet støtte på 10000 fra Fynske Bank.

”Fortællinger om foråret” Entre 50kr. 1ste ons/

5.2 Maria Junghans,

4.3 Lisbeth Kofoed,

1.4 Connie Annette Nordholt,

6.5 Torben Wahlstrøm

Musikværksted 4 stk fra 2. Febr., 1.3,

Nordisk dans

Fortælleværksted – søndage.

Foredrag. 1 stk.

Storyslam 2 stk.

  1. maj 75års for befrielsen. Alsangsformiddag og - aften

 

Støttefest 21.februar. Pia fylder 70år (fra kl 13).

Kim, Sytter, Lotte, Betina, Pia, Jan, Jytte, Fin,

Nye formater:

Bæredygtighedstema v. Lotte f.eks søndag eftermiddag.

Bæredygtigheds-messe. Pia, Jytte, Betina, (Green Friday, SØFF)
Fins sangaftner ()
Etnisk samspisning. På Pause men måske i forb.m Samtale Salon.

Kreaværksted for voksne (Ane Lehner,)

KAMMER musik.
Andre gode idéer?

Søndag d.5 januar kl.11-13 er der Idé-te med julekagerester hos Josefine, Skovvej 51, hvor vi kan udvikle videre på nye formater.

 

Udlejningen forsøges boostet ved Lotte.

 

  1. evt. Hilsen fra Franz (Maleren)

 

6. Julehygge - Benny laver mad, og vi går op i salen og spiser sammen ( og leger fest, så Lotte kan tage nogle billeder, vi kan bruge i markedsføringen ( primært hænder mm.)

 

 

K-mødedatoer i foråret 2020 – alle møder begynder kl. 19 :

 

Tirsdag d.21. januar

Torsdag d.20. februar

Mandag d.23. marts
Torsdag d.23. april

Tirsdag d.19. maj
Mandag d.15. juni