Svendborg Forsamlingshus
- et bæredygtigt fællesskab

  Home > Brugerforeningen BSF > Referater > 2023-03-29 Generalforsamling

2023-03-29 Generalforsamling

Generalforsamling i Brugerforeningen Svendborg Forsamlingshus

CVR-nummer: 39219484 den 29/3-2023 kl. 17

i Svendborg Forsamlingshus, Lundevej 2

Tilstede bestyrelsen ved kasserer Fin Thygesen, forperson Ingrid Pedersen, Pia Westergård, Betina Birkkær, Ingelise, administrator Jan Schønemann (referent).

Samt medlemmerne
Fie, Jytte, Kurt Hollesen, Henriette, Palle Berg, Kirsten, Lise Moestrup, Peter Barslev, Ann-Gitte, Betty, Winnie, Nina Afbud: Torben Wahlstrøm.

1 Valg af dirigent. Fin.
2 Valg af referent og 2 stemmetællere. Jan. Ingrid, Betina,
3 Bestyrelsens beretning v Pia.
151 arrangementer på 11 måneder. Om Fødselsdagen. Taget til efterretning.


4 Fremlæggelse/godkendelse af revideret regnskab. v Fin GODKENDT

5 Fastlæggelse af kontingent. Vi holder fast i 55kr

6 Indkomne forslag (indsendes 14 dage før) - se nedenfor

7 Valg af bestyrelse og suppleanter
Der vælges mindst 5 bestyrelsesmedlemmer. Pia og Jytte modtog genvalg. Ingrid er blevet medlem.
Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årtal og mindst 2 på ulige årstal
To suppleanter vælges for 1 år. Alice, Torben Wahlstrøm

 

8 Valg af revisor og revisorsuppleant. Begge vælges for et år.
(Jens vælges for 2 år og suppleant for 1 år: Andrew Godswar)

9 Eventuelt. Foreningens virke. 

SÅLEDES SLUTTEDE GF i god ro og orden.

Efterflg. Bestyrelsesmøde:

Ingrid er ny formand. Jytte næstformand. 

 

Forslag fra FIn Thygesen til vedtægtsændringer, blev drøftet.

nach oben