Svendborg Forsamlingshus
- et bæredygtigt fællesskab

  Home > Brugerforeningen BSF > Login for Medskabere > K-møde referater > 2023-04-16 Bestyrelsesmøde

2023-04-16 Bestyrelsesmøde

 
1. Planlægning af GF Onsdag 29/3 kl 19
Jan slår op på Facebook
Formand (Pia) byder velkommen,
Foreslår Fin som dirigent. 
Fremlæggelse af regnskab.
Fin laver et forslag "..skal være medlem 4 uger før, for at have stemmeret"
Jytte og Pia er på valg. 
Supleanter Ingrid og Torben
Revisorer: Jens og Andrew
Evt.
Ingrid bager kringle 
 
2. Priser i baren og entre’ .
Prisen på vin rettes til 25kr. 

Ang. Entre: Fin gjorde rede for hvordan der sendes aftale/kontrakt.
Vi aftalte at bestyrelsen ser alle budgetter så vidt muligt på et møde eller på mail og
er man i tvivl kan man tage det op. 
Som udgangspunkt skal man planlægge efter at et arrangement løber rundt i sig selv.
 
3 - Frivilligpleje/-fastholdelse - fællesaktiviteter “uden en dagsorden” . v Jytte
Ingrid: Vi laver noget 21 maj kl 15 hvor vi mødes, synger lidt, spiser kage og snakker.
Ingrid foreslår også at man efter K-mødet går i kælderen til et glas vin/kaffe.
 
4. Ændringer skal ikke vedtages via mail eller SMS. Pga. For løst grundlag. 
 
5 Brugerforeningens andel i Arrangementer.
Brugerforeningen tager en procentdel f.eks. 20% for at stille sig til rådighed ved eksterne arrangementer.. 
 
6 . Ang 8 marts AOF betaler 90kr pr time og lejer salen i ca 7 timer .
Brugerforeningen giver en velkomstdrink. 
 
7 Fastlæggedes af flere møder, evt hver anden måned.
Vi venter på udspil fra AOF. Der blev snakket om feks 6 marts formiddag.
 

Samarbejdspartnere og sponsorer

Kvickly, Gerritsgade, Svendborg

Middelfart Sparekasse

Vores billetsystem er et sponsorat fra Nemtilmeld

DMF (Dansk Musiker Forbund), GRAMEX

Fynske Bank

Real Dania "Underværker"

Garant Tæpper, Svendborg

Skousen, Svendborg

 

SEAF, Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond

Vi takker for hjælpen!

nach oben